Potencjał kompresora olejowego

Możności kompresora olejowego faktycznie można nakreślić na podstawie jego wiadomości technicznych. Naczelnym przymiotem jest ciśnienie działalności. Tradycyjne kompresory przekazują ciśnienie o liczbie do paru barów, co określa wartość pozwalającą na skonsolidowanie przewyższającej większości urządzeń specjalistycznych. Modele do użytków fachowych przedstawiają się sposobnością wytworzenia najwyższego ciśnienia o wartości paru barów. Kluczowym aspektem dla wykorzystania kompresora olejowego jest moc przerobowa liczona objętością powietrza, które faktycznie może wydać akcesorium w czasie jednej chwili przy umyślnym ciśnieniu. W tym przypadku wszystko zależne jest od zorganizowania sprzętu, jakie będziemy pragnęli zasilić.

Dla komfortowej funkcji godzi się zaopatrzyć się w gatunek o produktywności najmniej kilku litrów na minutę. Na wentualność nieco słabszych sprzętów będziemy przymuszeni zdecydowaniej nakierowywać zaciekawienie na przymusy nabywanych sprzętów, by w okresie czynności nie dochodziło do obniżek ciśnienia. Na efektywność kompresora oddziaływanie ma praca napędu.

Im wyższa, tym naturalnie więcej będziemy sposobni wymagać od sprzętu. Charakter pracy sprzętu ma również rolę przy doborze sposobnej pojemności zbiornika, jaka mierzona bywa w litrach.